Immunology of acute stress, burnout, chronic fatigue syndrome, Lyme-Borreliosis

1. Nederlands (Dutch)
2. English
3. Immunology-immune-response-Lyme-Borreliosos-Borrelia

1. Nederlands (Dutch)

Op de site burnout.nl, pagina http://www.burnout.nl/fysiologie-fysieke-kant-burnout.html is een en ander geschreven over de fysieke kant van burnout, tot en met meetbare 'biomarkers'. Zie het artikel Biology of burnout per biologic system (nervous, immune, endocrine) and derived set of biomarkers for somatic measurement of chronic stress and burnout

Intussen is ons onderzoek verder gegaan. Het immuunsysteem is bijzonder ingewikkeld en kent vele onderdelen; in bijgaande PDF wordt een overzicht geboden in de vorm van 10 tabellen (PDF, click) . De werking van het immuunsysteem is niet uit de tabellen te leren; de tabellen zijn meer nuttig als overzicht, inclusief normale waarden van diverse immuuncomponenten.

De beste eenvoudige uitleg van het immuunsysteem vinden wij de volgende Amerikaanse PDF (click) geschreven voor kankerpatiƫnten. Daarna is de volgende leertekst aan te raden (Raven - pdf - click).

Zeer interessant en fundamenteel is hoe het zenuwsysteem het immuunsysteem aan het werk zet. Onderstaand wordt 'eindelijk' de fysiologische verklaring gegeven hoe dit in zijn werk gaat. Dat het zenuwsysteem het immuunsysteem activeerde, zoals bij stress en burnout, was al decennia bekend (zie de wereldwijde verzameling van wetenschappelijke artikelen op http://scholar.google.com). Maar de 'oorzaak gevolg' relatie is pas in 2010 gevonden en wordt onderstaand beschreven.

Het is nodig om te weten dat dat deel van het zenuwstelsel dat op 'gevaren' reageert het 'SNS' heet, 'Sympathetic Nervous System'. Dit staat tegenover het 'PNS', Parasympathetic Nervous System' dat meer bij ontspanning geactiveerd wordt (!) - o.a. ten behoeve van spijsvertering en andere 'recreatieve'/herstel activiteiten.

(Deze indeling moet niet worden verward met: CNS versus ANS, Central Nervous System vs. Autonomic Nervous System - dat laatste gaat buiten onze cognitie om).

 

SNS-ANS-trigger-immune-system

Bij stressvolle stimuli in de omgeving wordt het SNS geactiveerd, en worden granulocytes gevormd - een onderdeel van het immuunsysteem, Hoe daarna de rest van het immuunsysteem wordt geavtiveerd wordt in volgend artikel - PDF uit 2010, klik - uitgelegd.

Voor de activering van het immuusysteem is dus GEEN 'PATHOGEEN' noodzakelijk - ook door puur emotie, met name gevaar en stress, kan het immuunsysteem inclusief ontsteking ('inflammation') op gang worden gebracht.

De opeenvolgende fasen van 'steeds meer ontsteking' en 'steeds verder toenemende chroniciteit' worden onderscheiden:

Een overzicht van de meetbare parameters van het immuunsysteem dat deze 'verergerende fases' doorloopt, wordt op deze site naar verwachting oktober 2015 gepubliceerd.

De KERN van chronische ontsteking wordt gevormd door auto-immuun problemen, die met name samenhangen met B-cellen en T-cellen van het 'adaptive immune system'. Een voor de hand liggende oplossing om de 'chroniciteit' van ontsteking te verminderen is 'immunosupression' toe te passen, net als bij transplantaties wordt gedaan: het immuunsysteem onderdrukken zodat afweerreacties zwakker worden.

Uiteraard heeft dit nadelen; bij nieuwe pathogenen, en kanker, wil men juist een VERHOGING van het immuunsysteem.

Om Lyme/Borreliosis te bestrijden is het nodig dat het adaptieve immuunsysteem door DNA recombinaties de 'lichaamsvreemde proteinen' benadert en 'antibody' ontwikkeld.

Voor mensen men Lyme/Borreliosis zijn dus twee zaken van groot belang, voor beperking van de ziekte, en genezing:

1) heeft het lichaam inmiddels de juiste B- en T-cellen ontwikkeld om de Borreliosis in toom te houden?

2) indien 'ja', kan het immuunsysteem worden onderdrukt, maar liefst niet de onder 1) genoemde Borreliosis anitbodies.

WELKE B- en T-cellen nodig zijn om Borreliosis in toom te houden is anno 2015 bekend, middels dit artikel (PDf, 2015) over B- en T-cellen ter bestrijding van het Borrelia-virus (klik)

Het is nu zaak middels clinical trials uit te zoeken welke Ć­mmunosuppressive pillen' geschikt zijn om in te zitten ter vermindering van chronische vermoeidheid.

De afdeling Immunologie van het Erasmus MC is nu, 2015, bezig de 'kern' te onderzoeken van het dysfunctionerende auto-immuunsysteem dat verantwoordelijk is voor de instandhouding van het chronische vermoeidheidssyndroom. Cvz is dus ten dele een auto-immuunziekte: veel energie gaat verloren aan het immuunsysteem dat deels onnodig lichaamseigen proteinen bestrijdt.

De prioriteiten qua energieverbruik in het lichaam zijn:
1) de hersens
2) het immuunsystem

3) metabolisme, met name cel metabolisme.

Deze prioriteitsstelling is de reden dat cvz mensen zich zo vermoeid voelen: ze eten genoeg kJ/kCal, maar deze worden met name door het immuunsysteem gebruikt, zodat weinig energie overblijft voor andere activiteiten.

Immuunstoffen als IL-6 en TNF-alfa verstoren de hechting van insuline aan insuline receptoren; daardoor gaan laatste niet open om de glucose/pyruvate in de cel binnen te laten, die nodig is voor de energie-genererende TCA cyclys (Krebs cyclus) in de mitochondria van de cellen. Zie dit artikel:

Microbiology of burnout and cfs metabolism, reduced through RAS (Regin-angiotensinaldosterone-
system) and through neuroinflammational and cortisol effect on functioning of
insuline receptors (click, PDF)

Bij chronische ontstekingen (die dus dwars door het hele lichaam heen gaan, alle organen en door wanden van bloedvaten etc. heen) raken ook vaak 'veel organen uit evenwicht'. Multiple organ allostasis, ziehier een pagina van Daruna, 'Introduction to PsychoNeuroImmunology) - .jpg

HOE een actief immuunsysteem er met name door verhoging IL-6 en TNF-alfa het celmetabolisme 'saboteert', wordt in dit artikel beschreven: KLIK en https://www.researchgate.net/publication/280803307_Microbiology_of_burnout_and_cfs_metabolism_reduced_through_RAS_%28Regin-angiotensinaldosterone-_system%29_and_through_neuroinflammational_and_cortisol_effect_on_functioning_of_insuline_receptors


2. English

Expected end of August, 2015

3. Immunology-immune-response-Lyme-Borreliosos-Borrelia

In order to understand the impact of Borelia on the immune system, the working of the immune system has to be studied.

Short cut: here is a 200 page PDF PhD thesis of 2014, describing the innate response to Borrelia - the most recent, complete and free source available about the subject - click here to download the PDF

Introduction

In order to understand above PDF and immune response of the innate system to Borrelia, you must have a throrough understanding of immunology on a cellular and molecular scale/

The full immune system, on cellullair and molecular level is very complicated and probably requires a minimum IQ of 150 to understand something of it (compare it to quantum mechanics). It is almost impossible to 'summarize' immunology. Also, there are few 'mainlines' because 'almost all reacts with all' on a very micro level - cellullar and molecular. The ones gifted with the right IQ, which is clearly above average physician's level, appr. one year of full time study is required in order to understand immunology.

What makes immunology difficult is amongst others: DNA recombination and transcription plays an important role, receptors, enzymes, signalling pathways in cells as well externally, and there is some interaction with the nervous system, especially through the neurotransmitter histamine. Thorough understanding of biochemistry and gene technology is also required. Most experts understanding immunology are not physicians, but PhD biologists and PhD physicists. In the Netherlands, there are only 35 physicians calling themselfs 'clinical immunologists' - it gives you an impression of the great shortage of immunological experts in general. 'Supply' is IQ-limited. Cellullar and molecular immunology is not part of the basic traning of physicians; only 'molecular medicine' deals with it, apart from biologists.

Nutshell intro of the immune system

Basic components of the immune system are:

1) innate immune system - given at birth, does not learn to cope with new illnesses. It consist of leukocytes (white blood cells) as neutrophils, basophils and quite a few more. Mast cells play an important role, as well as macrophages,, the 'eating factories'.

Cells present antigen (peptides of pathogens) that present a danger for self. Damaga Associated Molecular Patterns (DAMP's) or PAMP's (Pathogen Associated Molecular Patterns) activate an APC (Antigen Presenting Cell).

On top, the innate immune system has the 'complement system' of solutables, that can engulf also other chemicals than proteins.

Important is the role of DC's Dendritic Cell's, that can engulf all pathogens, bring them to secondary Lymphic organs, where B cells and T cells of the adaptive immune system can be activated and primed.

Cytokines are chemicals that mediate activiy of immune cells; chemokines regulate the traffice from A to B of immune components, by gradients.

Individual molecules can also pllay a role, as well as normal cells that can become host cells

Important are also the NK cells. Natural Killer cells that can kill whole cells.

The (soluble) complement system can also organise cell death, through convertases of C1 to C3, C3b up to C9 when then MAC's, Membrane Attack Complexes take place whereby a whole is made in the cell membrane and the interior is 'opsonised' by granulocytes.

2) adaptive immune system. Here the main components are B-cells and T-cells - B-cells coming from the B-one marrow, T-cells coming from the T-hymus.

B-cells have generally to be activated by T-cells. The very special feature of B cells is the they have a genial DNA recombination, by which in short time a very large proliferation of new antibodies can be made. The antibodies can either stay attached to B-cells, or 'free float'. When an antibody meets ('fits into') an antigen, production of far more of these B-cells is promoted. B-cells can become plasma cells that secrete enormous amounts of antibodies per minute.

B-cells also interact with the complement system and form the 'humoral system'.

T-cells are for cell-mediated immune response. In the Thymus, where Dendritic Cells bring a vast sample of 'self gens', naive T-cells go through a negative selection (if they react to self: no further growth) and positive selection (only if they, later moving to follicular zones through chemokine gradients and recognize antigen there, the may become mature T-cells. Mature T cells can be T helper cells, Th, also named CD4+ cells, and CD8+ cells, real killer cells specially made for the antigen the body has never before seen in life.

Part of T-cells become Treg, to regulate the inflammation.

B-cells and T-cells partly also become 'memory cells'. They keep a 'memory' of the disease, so the next time the disease comes, they can react far quicker. This is also the purpose of vaccins: to generate a modest adaptive immune reaction in order to be 'prepared' for the illness.

Getting started with study of immunology

 

People studying immunology have, by definition because of the complexity of immunology, be so smart they need no oral lessons in life, but can study all from written sources: textbooks and scientific articles from http://scholar.google.com.

A quite good introduction to immunology is:

- 'How the immune system works'- by Lauren Sompayrac. Mainlines only, very basic

After that:

- 'Cellular and molecular immunology' by Abbas, Lichtman and Pillai - the real stuff

If you want to get deeper into a cell:

- Molecular biology of the cell - Alberts & Johnson

Borrelia/Lyme brings along chronic inflammation is well, therefore one also has to study

- 'Chronic Inflammation' - Molecular Pathopysiology, Nutritional and Therapeutic interventions' by Roy, Baghchi and Raychaudhuri.

In order to communicate with immunological labs:

- Manual of Molecular and Clinical Lab Immunology (Manual of Molecular and Clinical Laboratory Immunology) Detrick, Barbara

After all this, you are ready to become immunologist!

And then you can help Lyme patients, by integrating this thesis of the response of the innate immune system in ovreall immunology and chronic inflammation: PDF - immunology of Borrelia Borreliosis Lyme (click PDF)

It is useless to visit physicians who do not master above material. Even more, there are more PhD biologists that understand above, than physicians.

So consult Blankert.bio - info@blankert.bio: we define the tests to be taken by immunologic labs, and interpret them. After the whole measurement, analysis and thinking work has been done, you can go with our report to any physician who will then prescribe the exactly right medicine.

The immune system is one of the three 'bosses' in your body: CNS, ANS and the immune system. The immune system is controlled by nobody - it is totally independent, in as well the build up of inflammation, chronic inflammation as in the phare of reduction of inflammation. As more often in most difficult areas: trial and error is useless - go for the best brains, 95% of the work consists of analyses, and the solution after that is quite evident.

Save your money and avoid physicians that do not master all of the above.

The immune system is also the 'total boss' of all your internal organs. Thinking in diseases or organs is detrimental in immunology - you have to go the to the exact molecular cause-effect relationships. Disturbances in metabolism, multi organ disorder etc. is all caused by an imbalance, usually: too pro-inflammatory immune system.

Read more, including introductory texts, about the less known 4 biological systems: neuroscience, immunology, endocrinology and metabolism

Contact Blankert.bio for complex biological-psychological mechanisms, in order to het to know HOW YOUR BODY WORKS.

As often with complicated problems, 'trial and error' no longer helps; fundamental understanding of mechanisms is required, after which a solutions comes up relatively easily